Skúsenosti
Klientela
Spokojnosť
Kvalita
Rozmanitosť

Výber služieb

- vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
- správa registratúry
- vypracovanie podnikateľských plánov k úverom
- spracovanie daňových priznaní k DPH
- spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov FO a PO
- ekonomické, personálne, finančné, daňové, účtovné a mzdové
  poradenstvo
- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
- vedenie a spracovanie komplexnej mzdovej a personálnej agendy