Skúsenosti
Klientela
Spokojnosť
Kvalita
Rozmanitosť

Referencie

Spoločnosť komplexne spravuje firmy s úhrnným ročným obratom viac ako 500 mil. korún a komplexne vedie personálnu a mzdovú agendu s úhrnným počtom zamestnancov viac ako 200 ľudí. Svojich partnerov zastupuje v konaniach s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami. Za svoju prácu zmluvne preberá zodpovednosť.

Svoje služby úspešne poskytujeme už 14 rokov!